SEM SI: Onafhankelijke ophanging

Hogere kosten, strengere wetgeving en hogere eisen aan de huidige infrastructuur vereisen efficiëntere transportoplossingen met een hogere capaciteit. De dubbeldek-trailer zorgt voor een grote capaciteitstoename binnen de standaardafmetingen die zijn toegestaan.

Dit is een van de redenen dat het concept al met succes is geïmplementeerd in de distributie van voedingsmiddelen, post- en pakketbezorging, het transport van kleding en uitrusting, detailhandel en veetransport. Het vermindert het aantal transportbewegingen, omdat twee dubbeldek-opleggers evenveel producten kunnen vervoeren als drie conventionele trailers.

De belangrijkste voordelen zijn:

  • Betere laadcapaciteit
  • Vermindering van transportbewegingen
  • Minder CO2-uitstoot
  • Vermindering van operationele kosten
  • Betere voertuigstabiliteit
  • Makkelijke installatie
  • Laag onderhoud
  • Ladingruimte hoogte tussen 1.80m en 1.85m